Cây Trang Đỏ

Bán Cây Trang Đỏ Đà Lạt

Chúng tôi cung cấp cây trang đỏ đà lạt phục vụ trồng làm ngoại thất hoặc làm cảnh. Hàng đẹp Chuyển hàng cả nước đủ mọi loại kích cỡ
  • Tên gọi Cây Trang Đỏ
    Tên khác : cây bông trang đỏ, hoa trang thái, hoa mẫu đơn, cây mẫu đơn đỏ, mẫu đơn Thái Lan
    Tên khoa học : Ixora spp

    congty-caytrangdo